Декларация за поверителност

   ,,Катрин” Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате / използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт. Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни:

        1. В сайта „Катрин” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от„Катрин”  да бъде закрит техният потребителски профил.

3. „Катрин”  има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

4. „Катрин”  няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

5. В случай на неспазване на условията за ползване на сайта „Катрин” и нарушаване на етикета, администраторите на„Катрин”  имат правото да ограничат достъпа до сайта на нарушителите.

6. „Катрин”  запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

        7. „Катрин” съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

8. „Катрин” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

9. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

10. Нашият сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уеб сайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уеб сайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уеб сайтове предоставят.

11. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

12. Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.

13. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

*персонална: Име, Презиме, Фамилия, Е-майл, Адрес, Град, Пощенски Код, Страна, Телефон, парола за достъп до сайта.

*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

14. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от „Катрин” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

15„Катрин”  разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. Препоръките „Катрин’’:

•    Пазете паролата си!

•    Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;

•    Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;

•    Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;

•    Често сменяйте паролата;

•    Не разгласявайте лична информация!

„Катрин” няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на сайта. Всяко подобно искане съответно по телефона или по и-мейл трябва да бъде игнорирано. Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към „Катрин”.

•    Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама).

•    Автентичните e-mail-и на „Катрин” са тези, изпратени чрез електронна поща с адрес: katrin_ood@abv.bg